GRATIS LEVERING

over 1500 kr

Returnering i 14 dage

Personliggjort tøj

Se detaljer

FORTROLIGHEDSPOLITIK

Kære køber

Fra den 25.05.2018 træder forordning nr. 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af personlige oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, også kendt som GDPR (generel forordning om databeskyttelse), i kraft i alle EU-medlemsstater (EU).

GDPR styrker den gamle lovgivning og gør den ensartet i hele EU. Rumænien har i øjeblikket lov nr. 677/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af personlige oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, hvori bestemmelserne allerede er blevet anvendt af IELM (FILIP AND FAMILY). I alle aftaledokumenter skal henvisninger til lov nr. 677/2001 erstattes af henvisninger til GDPR.

1) Vi respekterer din fortrolighed og dine valg.

2) Vi sikrer, at sikkerhed er indarbejdet i alt, hvad vi foretager os.

3) Vi vil kun sende dig markedsføringsmaterialer efter anmodning fra dig. Og du kan ombestemme dig når som helst.

4) Vi vil ikke videregive eller sælge dine oplysninger.

5) Vi arbejder kun med troværdige partnere for at sikre, at vi opbevarer dine oplysninger på sikker vis og for at sikre, at vi yder de bedste tjenesteydelser.

6) Vi er åbne med hensyn til måden, hvorpå vi anvender dine oplysninger.

7) Vi anvender kun dine oplysninger til de formål, du tidligere har accepteret.

8) Vi respekterer dine rettigheder og gør vores bedste for altid at opfylde dine anmodninger så effektivt som muligt i overensstemmelse med vores retlige og driftsmæssige ansvar.

For at få mere at vide om vores databeskyttelsesforanstaltninger har vi nedenfor angivet, hvilke typer personlige oplysninger vi kan indhente fra dig eller fra vores interaktioner med dig, hvordan vi kan anvende disse oplysninger, hvem vi kan dele disse oplysninger med, hvordan vi beskytter og holder disse oplysninger sikre og dine rettigheder i forbindelse med dine personlige oplysninger. Selvfølgelig finder ikke alle situationer anvendelse for dig. Denne fortrolighedspolitik giver et overblik over alle mulige scenarier, hvor vi kan interagere.

Jo mere du interagerer med os, jo mere giver du os mulighed for at lære dig bedre at kende, hvorved vi bedre kan give dig mere personlige tjenesteydelser.

Når du giver os dine personlige oplysninger, eller når vi indhenter dine personlige oplysninger, anvender vi disse i overensstemmelse med lov nr. 677/2001 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af personlige oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandlingen af personlige oplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger.

Hvis du har spørgsmål eller betænkeligheder med hensyn til dine personlige oplysninger, bedes du kontakte os på dataprotection@ielm.dk.

 1. Hvem er iELM?
 2. Hvad er personlige oplysninger?
 3. Hvad er behandling af personlige oplysninger?
 4. Hvilke kategorier af fysiske personer, hvis oplysninger kan behandles, findes der?
 5. Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig, og hvordan anvender vi disse?
 6. Profilering
 7. Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
 8. Hvor opbevarer vi dine personlige oplysninger?
 9. Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?
 10. Er dine personlige oplysninger sikre?
 11. Dine rettigheder og muligheder
 12. Kontaktoplysninger

 

1.     Hvem er iELM?

iELM (Filip and Family SRL) blev etableret i 2013 i Sverige. Vi er en lille familievirksomhed, der designer og producerer tøj i begrænset oplag, og hvis mål er at klæde børn i unikt tøj til den rigtige pris. Vi har i øjeblikket over 80.000 kunder og over 100.000 følgere på Facebook, og vi har til hensigt at ekspandere i hele Europa.

2.     Hvad er personlige oplysninger?

"Personlige oplysninger" udgør enhver form for oplysning, hvormed du kan blive identificeret. Sådanne oplysninger omfatter navn, identifikationsnummer, telefonnummer, e-mailadresse, postadresse, brugernavn, placeringsoplysninger, onlineidentifikatorer, et eller flere elementer specifik for fysisk, fysiologisk, genetisk, psykologisk, økonomisk, kulturel eller social identitet, personlige præferencer og søgeadfærd, genereret indhold, din computers IP-adresse, din enheds MAC-adresse samt oplysninger fra cookies som fastsat i den generelle forordning om databeskyttelse, der har som formål at beskytte alle EU-borgeres ret til fortrolighed og forebygge krænkelse af databeskyttelsen.

3.     Hvad er behandling af personlige oplysninger?

Enhver aktivitet eller række af aktiviteter, med eller uden brug af elektronisk databehandling, som personoplysninger gøres til genstand for, såsom: indsamling, registrering, organisering, systematisering, lagring, tilpasning, ændring, uddragning, søgning, fremfinding ved overførsel (herunder til tredjeparter), formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse af oplysningerne, matchning/afpasning eller samkøring samt blokering/begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

4.     Hvilke kategorier af fysiske personer, hvis oplysninger kan behandles, findes der?

Personlige oplysninger behandlet af IELM (FILIP AND FAMILY) består af følgende kategorier af fysiske personer: kunder (selv efter kontraktens opsigelse), juridiske eller konventionelle repræsentanter for kunden, personer med fuldmagt over kontoen, yderligere kortbrugere, solidarisk hæftende medskyldnere, endossenter, egentlige modtagere samt deres familiemedlemmer.

 

5.     Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig, og hvordan anvender vi disse?

Hvordan indsamler eller indhenter vi oplysninger?

Vi indsamler oplysninger fra dig gennem websteder, formularer og bestillinger. Du giver oplysninger direkte til os, når du kontakter os, når du køber på vores websteder, og vi modtager oplysninger indirekte fra cookies for at forstå, hvordan du anvender webstedet og for at give dig relevante oplysninger.

Hvorfor indsamler vi oplysninger?

- for at opfylde kontraktbetingelser (f.eks. til at behandle bestillinger og levere de produkter, du bestilte på vores websteder)

- for at besvare dine henvendelser (f.eks. til at besvare et spørgsmål, du sendte til os via kontaktformularen)

- for at sende dig regelmæssige opdateringer (hvis du udtrykkeligt anmoder om dette)

- for at overholde lovbestemte krav (som f.eks. til fakturering).

Alt efter det formål, dine oplysninger anvendes til, kan retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger være:

Dit samtykke

 • Vores legitime interesse, som kan være:
  • Forbedring af vores produkter og tjenesteydelser: Mere konkret handler det om vores forretningsinteresser for bedre at kunne forstå dine behov og forventninger og dermed forbedre vores tjenesteydelser, websteder og produkter til gavn for vores forbrugere
  • Forebyggelse af svig: For at sikre, at betalingen gennemføres, og at der ikke begås svig.
  • Sikring af vores instrumenter: Opretholdelse af sikkerheden på de websteder, du anvender, og sikre, at de fungerer korrekt og konstant forbedres.
 • Gennemførelse af en kontrakt: Nærmere bestemt i leveringen af de tjenesteydelser, du anmoder fra os
 • Juridiske årsager, når databehandling er krævet ved lov.

Generel beskrivelse af oplysninger om interaktioner med os og deres konsekvenser for dine oplysninger

Interaktion

Hvilke personlige oplysninger kan vi modtage fra dig direkte, eller hvilke resultater af din interaktion med os?

 

Hvordan og hvorfor anvender vi dine oplysninger?

 

Hvad er retsgrundlaget for os til at kunne indsamle dine oplysninger?

 

Nyhedsbrev og tilmelding til kommercielle meddelelser

Din e-mailadresse.

 

For at sende dig markedsføringsmateriale (efter anmodning), som kan tilpasses din "profil" ud fra de personlige oplysninger, vi har om dig og dine præferencer. Disse er baseret på samtykke.

Udførelse af analyser eller indsamling af statistikker. Dette er baseret på legitime interesser.

Opretholde en opdateret liste over blokerede personer, hvis du ikke ønsker at blive kontaktet. Dette er baseret på retsgrundlag.

 

- Samtykke: For at sende dig direkte markedsføringsmateriale.

- Legitim interesse: For at tilpasse vores markedsføringsmaterialer, forstå deres effektivitet og sikre, at du får gavn af den mest relevante erfaring, der kan hjælpe os med at forstå dine behov og forventninger og dermed forbedre vores tjenesteydelser og produkter.

- Retsgrundlag: For at vedligeholde dine oplysninger på en liste over blokerede personer, hvis du har anmodet os om ikke at sende flere direkte markedsføringsmaterialer.

 

Onlinenavigering

Oplysninger indsamlet via cookies* eller lignende teknologier som del af din navigering på iELM-webstederne.

* Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed (computer, tablet eller mobiltelefon), når du går online, herunder på iELM-webstederne.

 

Alt efter omfanget af din interaktion med os kan disse oplysninger omfatte: Din e-mailadresse, dine for- og efternavne.

 

Vi anvender cookies, hvis det er relevant, sammen med andre personlige oplysninger, du allerede har delt med os (f.eks. tidligere køb, eller hvis du allerede er tilmeldt vores nyhedsbrev via e-mail) til følgende formål:

At drive webstederne på ordentlig vis:

- vise korrekt indhold; opretholde og opbevare dine godkendelsesoplysninger

- personliggøre grænsefladen med f.eks. sprog

- parametre vedrørende din enhed, herunder skærmopløsning osv.

For at sikre, at webstederne er sikre og at de beskytter dig mod svig eller forkert brug af vores websteder eller tjenesteydelser

For at indsamle statistikker: For at undgå dobbelt registrering af besøgende, for at kende de besøgendes reaktion på vores reklamekampagner, for at forbedre vores tilbud og for at få kendskab til, hvordan du fandt vores websteder. Disse er baserede på legitime interesser.

For at yde adfærdsmålrettet onlineannoncering: For at vise dig onlinereklamer for produkter, der kunne have din interesse, ud fra din seneste adfærd og for at vise reklamer og indhold på sociale platforme.

For at personliggøre vores tjenesteydelser til dig: Sende dig anbefalinger, markedsføringsmaterialer eller -indhold ud fra din profil og dine interesser, for at vise vores websteder på en måde, der er tilpasset dig, såsom på dit sprog, personliggjorte cookies til brugergrænsefladen (navnlig de parametre, der vedrører din enhed, som f.eks. skærmopløsning, foretrukne skrifttype osv.) for at kunne distribuere vores indhold på sociale mediesider (deleknapper med henblik på at vise webstedet). Disse er baserede på samtykke.

 

 - Samtykke: Til alle andre cookies.

- Legitim interesse: Til at sikre, at vi leverer relevante websteder, reklamer og meddelelser til dig, som kontinuerligt forbedres af cookies, som er (i) afgørende for driften af webstederne og (ii) for at holde dem helt sikre.

- Retsgrundlag: For at vedligeholde dine oplysninger på en liste over blokerede personer, hvis du har anmodet os om ikke længere at sende dig direkte markedsføringsmaterialer.

 

Anmodninger

Oplysninger indsamlet, når du stiller spørgsmål (f.eks. via kontaktformularen) i forbindelse med vores produkter og deres karakteristika.

 

Alt efter omfanget af din interaktion med os kan disse oplysninger omfatte: Dit for- og efternavn, din e-mailadresse, andre oplysninger, du har delt med os (som kan omfatte personlige oplysninger).

 

For at kunne besvare dine spørgsmål. For at forbinde dig med de relevante tjenesteydelser, om nødvendigt. Disse er baseret på et samtykke.

Til statistiske formål. Dette har en grundlæggende legitim interesse.

 

- Samtykke: Til at besvare dine spørgsmål.

- Legitim interesse: Til at hjælpe os med bedre at kunne forstå vores kunders behov og forventninger og dermed forbedre vores tjenesteydelser og produkter.

 

 

A. Interaktion: Nyhedsbrev og tilmelding til kommercielle meddelelser

Hvilke personlige oplysninger kan vi modtage fra dig direkte, eller hvilke resultater af din interaktion med os?

Din e-mailadresse.

Hvordan og hvorfor anvender vi dine oplysninger?

For at sende dig markedsføringsmateriale (efter anmodning), som kan tilpasses din "profil" ud fra de personlige oplysninger, vi har om dig og dine præferencer. Disse er baseret på samtykke.

Udførelse af analyser eller indsamling af statistikker. Dette er baseret på legitime interesser.

Opretholde en opdateret liste over blokerede personer, hvis du ikke ønsker at blive kontaktet. Dette er baseret på retsgrundlag.

Hvad er retsgrundlaget for os til at kunne indsamle dine oplysninger?

- Samtykke: For at sende dig direkte markedsføringsmateriale.

- Legitim interesse: For at tilpasse vores markedsføringsmaterialer, forstå deres effektivitet og sikre, at du får gavn af den mest relevante erfaring, der kan hjælpe os med at forstå dine behov og forventninger og dermed forbedre vores tjenesteydelser og produkter.

- Retsgrundlag: For at vedligeholde dine oplysninger på en liste over blokerede personer, hvis du har anmodet os om ikke at sende flere direkte markedsføringsmaterialer.

B. Interaktion: Onlinenavigering

Oplysninger indsamlet via cookies* eller lignende teknologier som del af din navigering på iELM-webstederne.

* Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din enhed (computer, tablet eller mobiltelefon), når du går online, herunder på iELM-webstederne.

Hvilke personlige oplysninger kan vi modtage direkte fra dig, eller hvilke resultater af vores interaktion med dig?

Alt efter omfanget af din interaktion med os kan disse oplysninger omfatte: Din e-mailadresse, dine for- og efternavne.

Hvordan og hvorfor anvender vi dine oplysninger?

Vi anvender cookies, hvis det er relevant, sammen med andre personlige oplysninger, du allerede har delt med os (f.eks. tidligere køb, eller hvis du allerede er tilmeldt vores nyhedsbrev via e-mail) til følgende formål:

At drive webstederne på ordentlig vis:

- vise korrekt indhold; opretholde og opbevare dine godkendelsesoplysninger

- personliggøre grænsefladen med f.eks. sprog

- parametre vedrørende din enhed, herunder skærmopløsning osv.

For at sikre, at webstederne er sikre og at de beskytter dig mod svig eller forkert brug af vores websteder eller tjenesteydelser

For at indsamle statistikker: For at undgå dobbelt registrering af besøgende, for at kende de besøgendes reaktion på vores reklamekampagner, for at forbedre vores tilbud og for at få kendskab til, hvordan du fandt vores websteder. Disse er baserede på legitime interesser.

For at yde adfærdsmålrettet onlineannoncering: For at vise dig onlinereklamer for produkter, der kunne have din interesse, ud fra din seneste adfærd og for at vise reklamer og indhold på sociale platforme.

For at personliggøre vores tjenesteydelser til dig: Sende dig anbefalinger, markedsføringsmaterialer eller -indhold ud fra din profil og dine interesser, for at vise vores websteder på en måde, der er tilpasset dig, såsom på dit sprog, personliggjorte cookies til brugergrænsefladen (navnlig de parametre, der vedrører din enhed, som f.eks. skærmopløsning, foretrukne skrifttype osv.) for at kunne distribuere vores indhold på sociale mediesider (deleknapper med henblik på at vise webstedet). Disse er baserede på samtykke.

Hvad er retsgrundlaget for os til at kunne indsamle dine oplysninger?

- Samtykke: Til alle andre cookies.

- Legitim interesse: Til at sikre, at vi leverer relevante websteder, reklamer og meddelelser til dig, som kontinuerligt forbedres af cookies, som er (i) afgørende for driften af webstederne og (ii) for at holde dem helt sikre.

- Retsgrundlag: For at vedligeholde dine oplysninger på en liste over blokerede personer, hvis du har anmodet os om ikke længere at sende dig direkte markedsføringsmaterialer.

C. Interaktion: Anmodninger

Oplysninger indsamlet, når du stiller spørgsmål (f.eks. via kontaktformularen) i forbindelse med vores produkter og deres karakteristika.

Hvilke personlige oplysninger kan vi modtage fra dig direkte, eller hvilke resultater af din interaktion med os?

Alt efter omfanget af din interaktion med os kan disse oplysninger omfatte: Dit for- og efternavn, din e-mailadresse, andre oplysninger, du har delt med os (som kan omfatte personlige oplysninger).

Hvordan og hvorfor anvender vi dine oplysninger?

For at kunne besvare dine spørgsmål. For at forbinde dig med de relevante tjenesteydelser, om nødvendigt. Disse er baseret på et samtykke.

Til statistiske formål. Dette har en grundlæggende legitim interesse.

Hvad er retsgrundlaget for os til at kunne indsamle dine oplysninger?

- Samtykke: Til at besvare dine spørgsmål.

- Legitim interesse: Til at hjælpe os med bedre at kunne forstå vores kunders behov og forventninger og dermed forbedre vores tjenesteydelser og produkter.

6.     Profilering

Når vi sender og viser personliggjorte meddelelser eller indhold, kan vi anvende visse teknikker kendt som "profilering" (enhver form for automatisk behandling af personlige oplysninger som følge af brugen af disse oplysninger til at vurdere visse aspekter om en fysisk person, navnlig for at analysere eller forstå aspekter i relation til præferencer, interesser, økonomisk status, adfærdsplacering, helbred, økonomisk status eller personens personlige rejser). Dette betyder, at vi kan indsamle personlige oplysninger om dig i visse situationer (sende nyhedsbreve, målrette reklamer til besøgende, som har tilgået iELM-websteder, gruppere på webinteresseniveau de personer, der tilgår iELM-websteder og anvende disse oplysninger til markedsføringsformål), som nævnt i ovenstående tabel. Vi centraliserer disse oplysninger og analyserer dem for at vurdere og imødese dine personlige præferencer og/eller dine personlige interesser.

På grundlag af vores analyse sender eller viser vi markedsføringsmateriale og/eller indhold, der er tilpasset dine interesser/dit behov.

Du har ret til at nægte behandlingen af dine oplysninger for "profilering" i visse tilfælde. Se afsnittet "Dine rettigheder og muligheder" nedenfor.

7.     Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?

Dine personlige oplysninger kan behandles på vores vegne af vores betroede leverandører.

Vi stoler på betroede tredjeparter til at udføre en række aktiviteter på vores vegne. Vi videregiver dem de oplysninger, de har brug for til at levere tjenesten, og vi beder om, at de ikke anvender dine personlige oplysninger til andre formål. Vi træffer altid de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle tredjeparter, vi arbejder med, holder alle personlige oplysninger sikre. Vi kan f.eks. overdrage tjenester, der kræver behandling af personlige oplysninger:

 • Til tredjeparter, der hjælper os med at levere digitale tjenester såsom forvaltning af iELM-websider på sociale medier, identitetsstyring, evalueringer og anmeldelser, web- og søgemaskineanalyser
 • Til digital og social reklame og markedsføring for at hjælpe os med reklame, markedsføring og markedsføringskampagner, analysere deres effektivitet og administrere dine kontaktoplysninger og henvendelser; tredjeparter, der har fået overdraget at levere et produkt til dig, f.eks. post-/leveringstjenester
 • Til tredjeparter, som hjælper os med at levere IT-tjenester såsom platformsudbydere, hosting, vedligeholdelses- og supporttjenester for vores databaser, samt vores software og programmer, der kan indeholde oplysninger om dig (sådanne tjenester kan nogle gange betyde adgang til oplysningerne for at udføre de påkrævede opgaver)
 • Til retshåndhævende myndigheder, statsorganer, tilsynsmyndigheder, domstole eller andre offentlige myndigheder, hvor vi har en juridisk forpligtelse eller er lovligt bemyndiget
 • En tredjepart eller et organ, når videregivelse af sådanne oplysninger er nødvendig for gennemførelsen af enhver gældende lovgivning eller andet lovbestemt eller lovmæssigt krav.

8.     Hvor opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Dine oplysninger opbevares i et land, der befinder sig inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS").

Oplysningerne kan overføres til udbydere, der arbejder for os, som beskrevet ovenfor. Nogle af disse er beliggende uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, navnlig i USA (ifølge EU's og USA's værn om privatlivets fred). Overførslen af disse oplysninger kan udføres udelukkende på sikker vis i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Såfremt vi overfører dine oplysninger til lande, der ikke yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for de sendte oplysninger, forpligter vi os til at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de tredjeparter, som oplysningerne overføres til, overholder vilkårene og betingelserne i denne politik. Disse foranstaltninger kan omfatte direkte kontrol med de standarder, der anvendes af disse tredjeparter, som et element i databeskyttelsen og sikkerheden og/eller gennemførelse af tilsvarende aftaler (f.eks. standardkontraktbestemmelser vedtaget af Europa-Kommissionen). Såfremt en sådan overførsel skulle ske, bliver du underrettet om overførslen og overførselsmodtagere (tredjeparter).

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, bedes du kontakte os via e-mail på dataprotection@ielm.dk.

9.     Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi opbevarer udelukkende dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at opnå de formål, for hvilke vi opbevarer oplysningerne, for at tilfredsstille dine behov eller opfylde vores lovmæssige forpligtelser.

For at vide, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, anvender vi følgende kriterier:

 • Når du køber produkter og tjenesteydelser, opbevarer vi dine personlige oplysninger under hele kontraktforholdets varighed.
 • Såfremt du deltager i et salgsfremmende tilbud, opbevarer vi dine personlige data så længe det salgsfremmende tilbud varer.
 • Hvis du henvender dig til os med spørgsmål, opbevarer vi dine personlige oplysninger i den tid, det er nødvendigt for at behandle sagen, men højst 3 år fra den seneste korrespondance.
 • Hvis du har givet dit samtykke til direkte markedsføring, opbevarer vi dine personlige oplysninger, indtil du framelder dig eller anmoder os om at slette dem.
 • Såfremt cookies opbevares på computeren, opbevarer vi dem så længe det er nødvendigt for at de kan opnå deres formål (f.eks. så længe cookie-sessionen for indkøbskurv eller ID foregår) og for en varighed defineret som i henhold til lokal lovgivning og lokale retningslinjer. Til dette formål kan vi oplyse, at oplysninger, der behandles via cookies og anvendes til at yde adfærdsmæssig målrettet annoncering, for at skræddersy vores tjenester til dig og give dig mulighed for at dele vores indhold på sociale mediesider (deleknapper beregnet til at vise webstedet), højst opbevares 1 år fra indsamlingen i henhold til dit samtykke.

Vi kan opbevare visse personlige oplysninger til at overholde retlige og forskriftsmæssige forpligtelser, samt til at forvalte vores rettigheder (f.eks. til understøttelse af vores krav i retssager) eller til statistiske eller historiske formål.

Når vi ikke længere skal anvende dine personlige oplysninger, slettes de i vores systemer og vores registreringer er anonymiserede, så det ikke længere er muligt at identificere dig.

10.     Er dine personlige oplysninger sikre?

 

Vi forpligter os til at holde dine personlige oplysninger sikre, og vi træffer alle nødvendige og rimelige foranstaltninger til at sikre lovgivningens overholdelse. Vi forpligter os ligeledes til, at tredjeparter, der deltager i denne aktivitet, og som forvalter dine personlige oplysninger, skal overholde gældende lovgivning med godt omdømme.

Vi overholder lovkrav om beskyttelse af personlige oplysninger, og når vi har modtaget de personlige oplysninger, følger vi strenge procedurer og sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang.

Websteder kan fra tid til anden have links til og fra vores partneres websteder. Hvis du trykker på disse links og kommer til nogen af disse websteder, bør du huske på, at disse websteder har deres egne fortrolighedspolitikker, og at vi ikke på nogen måde kan holdes ansvarlige for dem. Læs disse politikker, før du giver dine personlige oplysninger til disse websteder.

11.     Dine rettigheder og muligheder

iELM respekterer din ret til fortrolighed: Det er vigtigt, at du kontrollerer dine personlige oplysninger. Du har følgende rettigheder:

Retten til at blive informeret: Du har retten til at modtage klare, tydelige, letforståelige og let tilgængelige oplysninger om måden, hvorpå vi anvender dine oplysninger og om dine rettigheder. Dette er formålet med oplysningerne i denne politik.

Retten til adgang: Du har ret til få indsigt i de personlige oplysninger, vi opbevarer. Efter anmodning frigiver iELM en kopi af alle behandlede personlige oplysninger. Flere kopier kan fås mod betaling, afhængig af de reelle omkostninger afholdt af iELM.

For at gøre dette skal du kontakte os ved at anvende nedenstående oplysninger.

Retten til berigtigelse: Du har retten til at bede om at få dine oplysninger korrigeret, hvis disse er unøjagtige, gamle og/eller ufuldstændige.

For at gøre dette skal du kontakte os ved at anvende nedenstående oplysninger.

Retten til at slette og retten til at blive glemt: I visse tilfælde har du retten til at få slettet eller tilintetgjort dine personlige oplysninger. Dette er ikke en absolut ret, fordi vi nogle gange er forpligtet til at opbevare dine oplysninger af retlige eller juridiske årsager.

Såfremt du ønsker at få slettet dine oplysninger, bedes du kontakte os ved at anvende nedenstående oplysninger.

Retten til at stoppe direkte markedsføring, herunder profilering: Du kan framelde dig eller stoppe med at modtage vores direkte markedsføringsmateriale når som helst.

Det er nemmere at gøre dette ved at klikke på knappen "frameld" i bunden af hver e-mail eller meddelelse, vi sender til dig. Du kan også kontakte os ved at anvende nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis du ønsker at stoppe al og enhver profileringsaktivitet, bedes du kontakte os ved at anvende nedenstående oplysninger.

Retten til når som helst at tilbagetrække dit samtykke til behandling af oplysninger baseret på samtykke: Du kan når som helst tilbagetrække dit samtykke til behandling af dine oplysninger, når en sådan behandling er baseret på samtykke. Tilbagetrækning af samtykke berører ikke lovligheden af behandlingen af de oplysninger, der er opnået før tilbagetrækningen. Se tabellen i afsnittet "Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig, og hvordan anvender vi dem", navnlig kolonnen "Hvad er retsgrundlaget, hvorpå vi kan behandle dine oplysninger?" for at identificere situationer, hvor behandlingen er baseret på samtykke.

Såfremt du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, bedes du kontakte os ved at anvende nedenstående oplysninger.

Retten til at modsætte sig behandlingen baseret på legitime interesser: Du kan når som helst modsætte dig behandlingen af dine personlige oplysninger, når en sådan behandling er baseret på legitime interesser. Se tabellerne i afsnittet "Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig, og hvordan anvender vi disse oplysninger", navnlig kolonnen "Hvad er retsgrundlaget, hvorpå vi kan behandle dine oplysninger?" for at identificere situationer, hvor vores behandling er baseret på en legitim interesse.

For at gøre dette skal du kontakte os ved at anvende nedenstående oplysninger.

Retten til at klage til den kompetente myndighed: Du har ret til at indsende en klage til databeskyttelsesmyndigheden i dit land med henblik på at anfægte den praksis for databeskyttelse, der fastsættes af iELM.

Retten til dataportabilitet: Du har ret til at flytte, kopiere eller overføre oplysninger af interesse for dig fra vores database til en anden. Dette gælder udelukkende oplysninger, der leveres af dig, når behandlingen er baseret på dit samtykke eller på en kontrakt og gennemføres via elektronisk databehandling. Du kan se tabellen, der er tilføjet i afsnittet "Hvilke oplysninger indsamler vi fra dig, og hvordan anvender vi disse oplysninger?", navnlig kolonnen "Hvad er retsgrundlaget for os til at kunne behandle dine oplysninger?", for at få at vide, om din behandling er baseret på kontrakt eller samtykke.

Retten til begrænsning af behandling: Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine oplysninger. Det betyder, at behandlingen af dine oplysninger er begrænset, så vi kan opbevare oplysningerne, men vi må ikke bruge disse eller behandle dem. Denne ret finder anvendelse under særlige omstændigheder, der er anført i den generelle forordning om databeskyttelse, navnlig i tilfælde hvor oplysningernes nøjagtighed er bestridt i den periode, der er nødvendig for at fastslå fejlen, eller hvis behandlingen er ulovlig, og sletning af oplysninger ikke er ønsket, men kun begrænsning.

Såfremt du ønsker at anmode om begrænsninger, bedes du kontakte os ved at anvende nedenstående oplysninger.

Retten til at deaktivere cookies: Foruden retten til at tilbagetrække dit samtykke for cookies, for hvilket samtykke var nødvendigt (i henhold til tabellen ovenfor), har du ret til at deaktivere cookies. Indstillingerne i internetbrowsere er normalt sat som standard til at acceptere cookies, men du kan ændre dem ved at ændre dine browserindstillinger.

Mange cookies anvendes til at øge udnyttelsesgraden af websteder eller deres funktionalitet. Derfor kan deaktivering af cookies forhindre dig i at bruge visse dele af vores websteder som beskrevet i den relevante tabel over Cookies.

Hvis du ønsker at begrænse eller blokere alle cookies, der anbringes af vores websteder (selv om dette kan forhindre dig i at anvende visse dele af webstedet), eller af andre websteder, kan du gøre det via dine browserindstillinger. Din browsers hjælpefunktion bør kunne informere dig om dette. Følg følgende link for yderligere oplysninger:

http://www.aboutcookies.org/;

Hvis du ønsker oplysninger om, hvilke cookies vi opbevarer, deres formål, og hvordan du aktiverer dem, bedes du besøge websiden Cookie-politik.

For at kunne besvare din henvendelse kan vi bede dig om at identificere dig.

12.     Kontaktoplysninger

Hvis du har nogen spørgsmål eller betænkeligheder til måden, hvorpå vi behandler og anvender dine personlige oplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, som anført ovenfor, bedes du kontakte os på dataprotection@ielm.dk.